Υπευθυνη δηλωση εγκαταστατη

Σύμφωνα με τον νόμο 4483/65, είναι υποχρεωτικός ο τακτικός επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος συντάσσει την ΥΔΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ή το ηλεκτρολογικό σχέδιο, όπως είναι ευρέως γνωστό, απαιτείται από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

 • για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής,
 • μετά την αποπεράτωση ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την έναρξη της λειτουργίας της,
 • μετά την αποπεράτωση εργασιών επέκτασης ή τροποποίησης τμήματος της εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης,
 • μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν έχει μειωθεί ο βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς, βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία,
 • για αλλαγή ονόματος παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον έχει λήξει η προηγούμενη ΥΔΕ,
 • για επανασύνδεση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον λήξει η
  προηγούμενη ΥΔΕ,
 • σε περιπτώσεις αίτησης, επαύξησης ή μείωσης ισχύος της παροχής,
 • στην περίπτωση μεταφοράς μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη συντάσσεται μόνο μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εφόσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Ο έλεγχος γίνεται με πιστοποιημένα όργανα ελέγχου. Στην περίπτωση που βρεθούν σφάλματα, παραλείψεις ή κακοτεχνίες, θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση διάταξης διαφορικού διακόπτη ρεύματος σε όσες εγκαταστάσεις δεν έχουν.

Βάσει του άρθρου 5, όπως αναφέρεται στην Υ.Α. Φ. 7.5/1816/88/27.2.2004, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004, η ανανέωση της ΥΔΕ απαιτείται:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους κάθε 14 χρόνια,
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.τ.λ.) κάθε 7 χρόνια,
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.τ.λ.) κάθε 2 χρόνια,
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.τ.λ.) κάθε 1 χρόνο,
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.τ.λ.) κάθε 1 χρόνο και, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης,
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς),
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία),
 • Μετά από καταγγελία νομικών ή φυσικών προσώπων.

Μπορουμε να σας εξυπηρετησουμε;

Contact Us