Συστηματα Ασφαλειας και Καταγραφης

Συστήματα συναγερμών

Τα συστήματα συναγερμού είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα ανίχνευσης παραβίασης ενός χώρου και ειδοποίησης. Μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε χώρο ανεξαρτήτως χρήσης (κατοικίες, επαγγελματικές στέγες κλπ.).

Αποτελούνται απο:

  • την κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία διαχειρίζεται όλα τα σήματα,
  • τις μαγνητικές επαφές (παγίδες), που τοποθετούνται σε όλα τα πιθανά σημεία παραβίασης (πόρτες, παράθυρα),
  • τους αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης,
  • την σειρήνα,
  • το πληκτρολόγιο, από όπου προγραμματίζεται, ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ο συναγερμός, και
  • τις μπαταρίες, που τοποθετούνται ως εφεδρεία ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, μπορούν να τοποθετηθούν ενσύρματα, αλλά και ασύρματα συστήματα. Ο χειρισμός των σύγχρονων συστημάτων συναγερμού μπορεί να γίνεται και απομακρυσμένα είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ίντερνετ.

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης CCTV

Είναι συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας και ήχου και αποτελούνται από:

  • τις κάμερες,
  • το σύστημα αποθήκευσης (καταγραφικό) και
  • το μόνιτορ, όπου απεικονίζεται η πληροφορία.

Χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κρίνεται σκόπιμη η επιτήρηση του χώρου. Βασικό πλεονέκτημά τους είναι η απομακρυσμένη παρακολούθηση ενός χώρου. Σε ορισμένα συστήματα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα συναγερμού για την καταγραφή γεγονότων μετά από σήμα τού συναγερμού.

Μπορουμε να σας εξυπηρετησουμε;

Contact Us