Κατασκευάζουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε:

 • Βιομηχανίες
 • Κατοικίες
 • Γραφεία και Καταστήματα
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα.

Χρησιμοποιώντας επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά. Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Αυτοματισμοί
 • Ισχυρά ρεύματα
 • Ασθενή ρεύματα
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Οπτικές ίνες
 • Συστήματα ασφάλειας (συναγερμοί)
 • Συστήματα παρακολούθησης (CCTV)
 • Συστήματα Γειώσεων (Θεμελιακή Γείωση, Κλωβός, Αντικεραυνική Γείωση κλπ)

Μπορουμε να σας εξυπηρετησουμε;

Contact Us