Εκπονούμε ηλεκτρολογικές μελέτες σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί νόμο του κράτους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ7.5/1816/88/27.02.2004, τέθηκε σε ισχύ από την 05/03/2006 και διασφαλίζει την σωστή μελέτη και εγκατάσταση για μία ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Μελετες για οικιες και καταστηματα

  • ισχυρων και ασθενων ρευματων

Η μελέτη ισχυρών ρευμάτων αφορά την τροφοδότηση του κτηρίου με ηλεκτρική τάση 230 ή 380 βολτ, δηλαδή με την παροχή της ΔΕΗ, τις παροχές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας, πλυντήριο κ.ά.), τους ρευματοδότες (πρίζες), τον φωτισμό και τη γείωση.
Η μελέτη ασθενών ρευμάτων αφορά ηλεκτρικά κυκλώματα που λειτουργούν σε ηλεκτρική τάση χαμηλότερη των 220 βολτ και αφορούν το τηλεφωνικό δίκτυο, το δίκτυο δεδομένων (ίντερνετ), τη μεταφορά και διανομή σήματος κεραίας τηλεόρασης ή δορυφορικής, τη θυροεπικοινωνία ή θυροτηλεόραση, το δίκτυο πυρανίχνευσης, το δίκτυο συστημάτων ασφάλειας (συναγερμοί και κάμερες) κ.ά.

  • συστηματων διαχειρισης κτηριου BMS – «εξυπνο σπιτι»

Οι ανάγκες της εποχής για εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και, γενικότερα, για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον κτήριο μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στον οικιακό τομέα η χρήση του KNX μπορεί να μετατρέψει την κατοικία σε ‘έξυπνο σπίτι’. Τεχνολογίες, όπως το KNX ή το Eliot της Legrand, μπορούν να ελέγξουν τη θέρμανση, τη σκίαση, τον εξαερισμό και τον φωτισμό, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, μπορούν να ελεγχθούν συστήματα ασφάλειας, όπως συναγερμοί, αισθητήρες ανίχνευσης καπνού και διαρροών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας της κατοικίας.

Πέραν της διαχείρισης μεμονωμένης κατοικίας, είναι δυνατή η διαχείριση και ολόκληρου κτηρίου. Τα συστήματα BMS έχουν στηρίξει τη φιλοσοφία τους στην κεντρική διαχείριση και εποπτεία του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενός κτηρίου, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση βλαβών και φθορών, τον έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών άνεσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και κόστους συντήρησης. Αποτελούνται από ψηφιακούς ελεγκτές, εισόδους, εξόδους και ειδικό λογισμικό σε υπολογιστή, μέσω του οποίου γίνεται η εποπτεία.

Μελετες για βιοτεχνιες και βιομηχανιες

  • μελετες υποσταθμου

Η μελέτη υποσταθμού είναι απαραίτητη, όταν ο καταναλωτής έχει εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 135 KVA για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και μεγαλύτερη των 250 KVA για τις υπόλοιπες πόλεις, καθώς υποχρεούται να συνδεθεί στην μέση τάση. Σε νέα κτήρια απαιτείται υποχρεωτικά κατά την φάση έκδοσης της οικοδομικής αδείας να εκπονηθεί μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης, η οποία υποβάλλεται, αρχικά, στην αρμόδια Πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και, σε δεύτερη φάση, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτηρίου και πριν από την ηλεκτροδότησή του, στην ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυό της. Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης απαιτείται να εκπονηθεί και για την κατασκευή αντίστοιχου υποσταθμού σε υφιστάμενα κτήρια και εγκαταστάσεις που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο μέσης τάσης, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν. Η μελέτη υποσταθμού περιλαμβάνει τον υπολογισμό ισχύος, την επιλογή παροχής και μετασχηματιστή, τον υπολογισμό αερισμού των χώρων του υποσταθμού, τη διαστασιολόγηση των καλωδίων μέσης τάσης, τη διαστασιολόγηση μπαρών μέσης και χαμηλής τάσης, την επιλογή οργάνων προστασίας μέσης και χαμηλής τάσης και, τέλος, τη γείωση του υποσταθμού.

  • Κινησης

Η μελέτη κίνησης αφορά την ισοκατανομή φορτίων και τη διαστασιολόγηση των καλωδίων που τροφοδοτούν ηλεκτρικούς κινητήρες και τους αυτοματισμούς τους. Μη σωστή διαστασιολόγηση καλωδίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα από υπερφορτίσεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή των καλωδίων και τη διακοπή της λειτουργίας των μηχανών.

  • Γειωσης

Σκοπός της μελέτης γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία. Γι’ αυτό και, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β ́ αριθ. Φ. α ́ 50/12081/642 άρθρο 2, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοανεγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές.

  • Αντισταθμισης

Η μελέτη αντιστάθμισης έχει ως σκοπό τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αφορά μόνο βιομηχανικούς καταναλωτές, όπου μετριέται τόσο η ενεργός όσο και η άεργος ισχύς. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση έχει χαμηλό συντελεστή ισχύος (συνφ<0,85), τότε επιβάλλεται πρόσθετο ποσό πληρωμής στον καταναλωτή.

  • Φωτισμου

Οι ανάγκες κάθε χώρου σε φωτισμό καθορίζονται από ποικίλους παράγοντες, όπως είναι η γεωμετρία του, ο χρωματισμός, η επίπλωση και η χρήση του. Η μελέτη φωτισμού πραγματεύεται τον επαρκή φωτισμό του χώρου ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του. Αυτό σημαίνει επιλογή του καταλληλότερου είδους φωτιστικών σωμάτων και καθορισμό του αναγκαίου αριθμού τους, καθώς και της πλέον ενδεδειγμένης θέσης τους, με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

  • Αντικεραυνικης προστασιας

Η μελέτη αντικεραυνικής προστασίας αφορά το φυσικό φαινόμενο του κεραυνού και τα μέσα προστασίας έναντι των πληγμάτων του. Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των κεραυνών διοχετεύεται ασφαλώς προς τη γη, πολλές φορές ο κεραυνός μπορεί να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και σε κατασκευές. Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας διαχωρίζονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Τα εξωτερικά επιτυγχάνουν την προστασία της κατασκευής από το άμεσο πλήγμα του κεραυνού (πτώση κεραυνού στην κατασκευή μας) συλλέγοντάς τον και διοχετεύοντας το ρεύμα του στο σύστημα γείωσης. Σχεδιάζονται βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN 62305-3:2006. Τα εσωτερικά συστήματα επιτυγχάνουν προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έναντι άμεσου και έμμεσου πλήγματος κεραυνού, δηλαδή είτε ο κεραυνός πέσει στην εγκατάστασή μας είτε σε γειτονική περιοχή και το ρεύμα του εισέλθει στην εγκατάστασή μας μέσω του δικτύου. Αποτελούνται από ισοδυναμικές συνδέσεις όλων των αγώγιμων μερών της εγκατάστασης, τις θωρακίσεις της καλωδίωσης και τη χρήση απαγωγέων κρουστικών υπερτάσεων. Σχεδιάζονται βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ EN 62305-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-12 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-22.

Μελετες και αδειοδοτησεις φωτοβολταικων εργων

Η οικονομοτεχνική μελέτη για όσους θέλουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά είτε ως παραγωγοί (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας) είτε ως αυτοπαραγωγοί (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την ιδιοκατανάλωση) κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε ο πελάτης να γνωρίζει άμεσα τα οφέλη της επένδυσης, την εξοικονόμηση ενέργειας που θα εξασφαλίσει, και τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Αναλαμβάνουμε και την αδειοδότηση, που αποτελεί μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία λόγω του υψηλού αριθμού εγγράφων που απαιτούνται.

Μπορουμε να σας εξυπηρετησουμε;

Contact Us